Žinių bazė
Skaitmeninio sertifikavimo centras > SSC Pagalbos tarnyba > Žinių bazė

Ieškoti Žinių bazėje:


RC nepriima parašo, nemokėsiu netesybų.

Sprendimas
Laba diena,

Norime pažymėti, kad mūsų kaip sertifikavimo centro įsipareigojimas yra išduoti Jums skaitmeninį kvalifikuotą sertifikatą, kurio pagalba Jūs galite kurti parašą, kaip apibrėžta LR Elektroninio parašo įstatyme. Tačiau mes negalime atsakyti už trečių šalių veiksmus arba neveikimą ir jų sistemų teikimą. Tačiau tuo pačiu pažymime, kad mūsų sertifikatai atitinka visus LR ir Europos teisės aktų reikalavimus. Rekomenduojame kreiptis dėl šios problemos į Registrų centrą.

Taip pat norime priminti kelis paslaugų teikimo sutarties punktus:

“13. Atsakomybės apribojimai

13.2 Sertifikavimo centras neatsako ir negali suteikti garantijos ar kito panašaus užtikrinimo, susijusio su trečiųjų asmenų vykdoma veikla ir teikiamomis paslaugomis, kuriomis užtikrinamas elektroninio parašo priėmimas. Sertifikavimo centras nėra atsakingas už pateiktų pretenzijų dėl problemų, susijusių su trečiųjų asmenų vykdoma veikla ir teikiamomis paslaugomis, sprendimą.

“12. Kliento pareiškimai bei sutikimai

12.7 Klientas susipažino ir sutinka, kad visus ginčus, susijusius su konkrečių šalių teikiamomis paslaugomis, kuriose naudojamas elektroninis parašas, sprendžia tos konkrečios šalys. Bet kokius prašymus, skundus, užklausimus Klientas pateikia toms trečiosioms šalims.

“6. Paslaugų apmokėjimas

6.2 Klientas įsipareigoja sumokėti už sertifikavimo paslaugas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sąskaitos išrašymo dienos, jeigu Sertifikavimo centro sąskaitoje nenurodyta kitaip.

“14 Sutarties nutraukimas

14.1 Norėdamas nutraukti Sutartį, Klientas turi kreiptis į Sertifikavimo centrą ir pateikti prašymą nutraukti sertifikato galiojimą. Dėl Kliento prašymo ar kaltės nutraukus sertifikavimo paslaugų teikimo sutartį ankščiau nurodyto termino, Klientas privalo sumokėti netesybas, kurių dydis lygus nuo nutraukimo dienos iki Sutarties 2.1 punkte nustatyto įsipareigojimo naudotis paslaugomis termino pabaigos nesumokėtų paslaugos mokesčių sumai.

 

 
 
Ar šis straipsnis buvo naudingas? taip / ne
Straipsnio detalės
Straipsnio ID: 72
Kategorija: Sertifikato naudojimas
Data: 2014-09-24 16:08:04
Peržiūros: 726
Įvertinimas (Balsai): Straipsnis įvertintas 1.7/5.0 (6)

 
« Grįžti atgal